Crusades

 

We vragen uw gebed.

Bid dat de geestelijk ogen van de mensen open mogen gaan!
Dat de verblinding opgeheven word en dat ze het licht van het evangelie mogen zien en diep ontvangen in hun harten.

in wie de god van deze eeuw
de gedachten van deze ongelovigen zo verblind heeft
dat ze niet waarnemen de verlichting door het evangelie van
de heerlijkheid van de Gezalfde die evenbeeld van God is. (2 Cor 4:4)

 

Bid dat God Zijn Hand uitstrekt tot genezing, dat wonderen en tekenen mogen plaatsvinden!

en nu, Heer: zie neer op hun bedreigingen
en geef het aan uw dienaars om met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken,
daarin dat gij uw hand uitstrekt tot heling en er tekenen en wonderen geschieden

door de naam van uw heilige knecht Jezus! (Hand 4:29-30)

 

2e Crusade 05-10-2015 Pakistan, vanuit de studio in Nederland.

1e Crusade op 19 Juni in Jaran wala vanuit de Studio in Nederland.