MP3 opnames

 

God Regeert over alles! Hij is de Almachtige van het begin tot het einde!

God is in Control! Zijn vijanden sidderen voor Hem (Jak 2:19)

De Eeuwige Vader die alles weet en kent er zijn geen grenzen aan Zijn macht!

Hij bestuurt de dierenwereld, het sterrenstelsel, de winden, de zeeën en zelfs de vijand.

Hij is IK BEN!

Aan hem zij alle eer en alle heerlijkheid.

Job 38, Jes 40, Ex 4-12, Jozua 10, Opb 16 & 17, Eze 38, Jes 38.

Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde. (Rom 9:17)

 

 

Als gelovigen behoren we te heersen over de zonde
(gen 4:7)

We hebben macht over de vijand (lukas 9:1 / 10:19 )

Toch worden we aangevallen door de boze en kennen we geestelijke strijd

(1 petr 5:8-10 / efe 6:10-12)

Satan,

Eerst was hij een engel, daarna viel hij en werd hij de slang en uiteindelijk word hij een zevenkoppige draak die door de Heere in de poel des vuurs geworpen wordt.

Wie is hij? Hoe werkt hij? Wat is zijn doel?

Hoe verslaan we hem? Hoe worden we van hem bevrijd?

Laten we samen de overwinning van Jezus bekijken vanuit het Woord en onze wapens van Het Woord, van de lofprijs en aanbidding oppakken terwijl we Zijn overwinning vieren!

Zo’n waakzame christen is klaar voor de strijd en heerst over de vijand.

Zo’n christen lacht net als Sammah zijn vijanden uit en is vol vrijmoedigheid, geloof en kracht!

Wees Sterk in de Heer en de Sterkte van Zijn Kracht!